Výbor

Předsedkyně výboru ČSGLS        Bc. Renata Spěšná         OLG Brno

vědecký sekretář                            Renata Kupská               ILBIT Brno

pokladník                                        Alena Přikrylová              OLG Brno

člen výboru                                    Jaroslava Zvoníková      OLG České Budějovice

člen výboru                                    Stanislava Pejchová        OLG Hradec Králové

čestný člen výboru                        Božena Nováková           OLG Brno

 

revizní komise:

    předseda       Ivana Syslová                   OLG Brno

    člen                Dana Olejníková                Soudní lékařství Brno