Historie

ČSGLS – historie vzniku, přehled činnosti.   (vytvořila B. Nováková)

 

            Laboratoře pro metody lékařské genetiky vznikaly současně s rozvojem genetiky u nás. Nástup lékařské genetiky v ČR se datuje od r.1960 .

V r.1967 byla založena SLG ( Společnost lékařské genetiky ). V témže roce je lékařská genetika ustanovena samostatným oborem. Základní síť genetických pracovišť v ČR  byla budovaná od roku 1970.

V roce 1968 byla založena sekce histologických laborantů  při České lékařské společnosti JEP - SZP technické obory.

V následujícím roce se konala první konference histologických laborantů.

17. – 18.6.1982 se poprvé genetické laborantky účastnily konference histologických laborantů díky paní Janě Slavíkové, která na tehdejším IDV PZ měla na starosti další vzdělávání zdravotních laborantů v histologii a v lékařské genetice.

25. – 26. 10 1982  na celostátní konferenci histologických laborantů v Praze se  genetické laborantky poprvé sešly odděleně s vlastním odborným programem,  ale  byly stále členy histologické sekce.

 

Pracovní konference  genetických laborantů:

 

 • 24.5. – 25.5.1984 první seminář pro zdravotní laborantky pracující v oboru LG – Ostrava
 • 8. -9.11.1984 – Praha – Motol
 • 5. – 6.6 1985 – pracovní seminář v Brně

 

 • 28. – 29.10 1985 byla založena samostatná sekce genetických laborantů při České lékařské společnosti JEP – společnost SZP, technické obory.

Předsedkyní byla Marie Kkřížová.

 

Konference:

 • Hradec Králové                       15. – 16.5. 1986
 • Herlíkovice                                                1987
 • Loučná nad Desnou                  19.  – 20.5. 1988
 • Olomouc                                              25.2.1989
 • Brno                                                    17.5.1990        

 

V r. 1990 zanikla ČLS JEP včetně společnosti SZP – technické obory a tři roky se nedělalo nic.                                                                                                                      

Česká společnost genetických laborantek a sester – ČSGLS.

 

ČSGLS po třech letech navázala na činnost ČLS JEP sekce technických oborů.

Bylo víc než nutné znovu najít společnou cestu v celoživotním vzdělávání zdravotních laborantek v oboru lékařská genetika a k tomu neodmyslitelně patří výměna zkušeností    v rámci odborných seminářů a konferencí.

 

15.12.1993 MV ČR schválilo stanovy pro Českou společnost genetických laborantek a sester .  IČO 60552557

 

Ustavující schůze ČSGLS:

 • 5.5.1994 Brno
 • Zvolen výbor pro 4 leté volební období
 • Schválené stanovy společnosti
 • Schválena výše členských příspěvků

 

I. volební období  -  výbor ČSGLS :

 

 • Nechvátalová Božena                           předseda
 • Plotěná Marie                                      pokladník
 • Zmeškalová Stanislava                          vědecký sekretář
 • Křížová Marie                                      člen výboru
 • Březinová Jaroslava                             člen výboru

           

 • Svobodová Zdena                                 předseda revizní komise
 • Matoušová Zdena                                člen RK

 

Konference  -  1994  - 1998

 • 1994                Brno    
 • 1995                Olomouc
 • 1996                České Budějovice
 • 1997                Ostrava
 • 1998                Ústí nad Labem 

 

Do výboru byla kooptována Z.Veselá za S.Zmeškalovou

 

Tematické kurzy IDV PZ

 

 • 1995     Novinky v lékařské genetice                             prim.MUDr.V.Bryšová
 • 1996     FISH metody                                                   Doc.RNDr.P.Kuglík,CSc.
 • 1997     návštěva dětské nemocnice                              Vídeň u prof.Oskara Hasse
 • 1998     Pokroky v lékařské genetice                             prim.MUDr.R.Gaillyová

 

Počet členů ČSGLS

 

 • 1994                54
 • 1995                48
 • 1996                64
 • 1997                72
 • 1998                86
 • Informační listy          1994 - 1998                              18x

 

   II. voůební období  1998 – 2002   složení výboru

 • Nováková Božena                    předseda
 • Kupská Renata                       vědecký sekretář
 • Plotěná Marie                           pokladník
 • Pejchová Stanislava                   člen výboru
 • Březinová Jaroslava                  člen výboru

 

 • Svobodová Zdenka                    předseda RK
 • Matoušová Zdenka                    člen RK  

 

Konference  ČSGLS

 

 • 1998     Ústí nad Labem
 • 1999     Brno
 • 2000     Hradec Králové
 • 2000     Studijní cesta - Vídeň
 • 2001     Praha
 • 2002     Olomouc

 

Tematické kurzy IDV PZ

 • 1999     Novinky v lékařské genetice                             Prof.Ing.K. Michalová Dr,Sc.
 • 2000     Molekulární medicína                                        Prof.MUDr.P.Goetz
 • 2001     Současné možnosti klinické genetiky                   Prof. MUDr. J.Šantavý, Dr.    
 • 2002     Techniky molekulární cytogenetiky                    Prof.RNDr.M.Jarošová

 

Počet členů ČSGLS

 

 • 1999                98
 • 2000                101
 • 2001                127
 • 2002                145
 • Informační listy 1999 – 2002                 22x

  

III volební období   2002 – 2006 , složení výboru
 

 • Nováková Božena                    předseda
 • Spěšná Renata                         pokladník
 • Slámová Iva                             vědecký sekretář
 • Pejchová Stanislava                  člen výboru
 • Kočišová Alena                       člen výboru

 

 • Plotěná Marie                           předseda RK
 • Kryštofová Romana                   člen RK

 

Konference      2002 – 2006

 

 • 2002                Olomouc
 •  2003               České Budějovice
 • 2004                Ostrava
 • 2005                Plzeň
 • 2006                Brno

 

Tematické kurzy – NCO NZO
 

 • 2002     Cystická fibróza od A – Z 
 • 2003     Genetické poradenství u párů s poruchami reprodukce.
 • 2004     Klinická genetika -        interdisciplinární obor medicíny
 • 2005     Preventivní postupy v lékařské genetice
 • 2006     Vzácné a vzácnější diagnózy v lékařské genetice

              

      Odborný garant -    prim. MUDr. R.Gaillyová , Ph.D.

 

Počet členů ČSGLS

 • 2002                112
 • 2003                128
 • 2004                145
 • 2005                175
 • 2006                147
 • Informační listy                        24x